Chính sách bảo mật thông tin


Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, công khai và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là các dịch vụ) bao gồm: trang web của Instorelist tại https://instorelist.com (gọi tắt là Trang web), các ứng dụng di động của Instorelist được tải xuống từ Google Play © và Apple Store © (gọi tắt là Ứng dụng) và phần mở rộng cho trình duyệt Chrome để thông báo số đơn đặt hàng (gọi tắt là phần mở rộng). Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP TRANG WEB VÀ KHÔNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.
Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo bạn về mọi thay đổi bằng cách cập nhật ngày của Chính sách bảo mật này. Bạn được khuyến khích định kỳ xem lại Chính sách bảo mật này để được biết về các thay đổi cập nhật. Bạn sẽ được coi là đã biết, đã chấp nhận và sẽ phải tuân theo các thay đổi trong Chính sách bảo mật ngay khi bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng hoặc truy cập Trang web sau ngày sửa đổi.

Thu thập và sử dụng thông tin người dùng


Thông tin chúng tôi có thể thu thập thông qua Ứng dụng và Trang web tùy thuộc vào nội dung và tài liệu bạn sử dụng và bao gồm:

Thông tin sự cố

Các sự kiện sự cố trong Ứng dụng được thu thập bằng dịch vụ Firebase Crashlytics ©. Dữ liệu thu thập này chỉ được sử dụng để cải thiện tính ổn định của ứng dụng, không nhằm mục đích nào khác. Firebase Crashlytics là một dịch vụ đáng tin cậy được cung cấp bởi Google ©, chính sách bảo mật có liên quan tại đây .

Dữ liệu nhân khẩu học và thiết bị di động

Chúng tôi sử dụng dịch vụ © Google Firebase Analytics trong Ứng dụng và Google Analytics © trong Trang web để phân tích ẩn danh việc sử dụng của người dùng. Điều này giúp cải thiện Ứng dụng và Trang web để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Các dịch vụ phân tích này thu thập dữ liệu nhân khẩu học và thông tin thiết bị của người dùng ẩn danh như số ID thiết bị di động, kiểu máy và nhà sản xuất, phiên bản hệ điều hành, quốc gia, tên thành phố. Chính sách bảo mật có liên quan của các dịch vụ tại đây đây .

Dữ liệu cá nhân

Đối với người dùng không không đăng nhập vào Trang web hoặc Ứng dụng, chúng thôi không thu thập bất cứ dữ liệu cá nhân nào của người dùng.

Đối với người dùng đã đăng nhập: dữ liệu danh sách mua sắm và thông tin người dùng đăng ký sẽ được tải lên và lưu trữ trong (các) máy chủ của chúng tôi. Dữ liệu được tải lên chỉ được sử dụng để đồng bộ hóa dữ liệu người dùng giữa các thiết bị của họ và danh mục hàng hoá được chia sẻ với các đối tác của họ.

Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng của người dùng bao gồm thông tin địa chỉ giao hàng được gửi, được lưu trữ trong (các) máy chủ Instorelist và được gửi đến các cửa hàng được người dùng lựa chọn. Việc này chỉ phục vụ liên lạc giữa người dùng và cửa hàng của họ, không vì mục đích nào khác.

Truy cập vào thiết bị di động

Ứng dụng có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc cấp quyền đối với một số tính năng nhất định từ thiết bị di động của bạn, bao gồm máy ảnh, bộ lưu trữ, vị trí của thiết bị di động. Việc truy cập được yêu cầu để sử dụng các tính năng liên quan của Ứng dụng, như máy quét mã vạch, lưu ảnh vật phẩm, vị trí cửa hàng ... Nếu bạn muốn thay đổi quyền truy cập hoặc quyền của Ứng dụng, bạn có thể làm như vậy trong cài đặt của thiết bị và các tính năng liên quan sẽ không hoạt động hoặc sẽ không hoạt động đầy đủ.

Công khai thông tin


Thông tin của bạn sẽ được công khai trong các trường hợp sau:

Theo yêu cầu của Pháp luật hoặc chính quyền sở tại.

Nếu chúng tôi tin rằng việc công khai thông tin về bạn là cần thiết để đáp ứng quy trình pháp lý, điều tra hoặc khắc phục các vi phạm tiềm ẩn trong chính sách của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và an toàn của người khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn theo sự cho phép hoặc yêu cầu của bất kỳ luật pháp, quy tắc hoặc quy định hiện hành.

Với đơn vị quảng cáo bên thứ 3

Không có Nhà quảng cáo bên thứ ba, không có Quảng cáo trong Ứng dụng và Trang web. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ dữ liệu người dùng với bất kỳ nhà quảng cáo bên thứ ba nào.

Các liên kết ra bên thứ ba


Ứng dụng hoặc Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web và ứng dụng mà bên thứ ba nhưng không liên quan đến chúng tôi. Khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi Ứng dụng và Trang web, mọi thông tin bạn cung cấp cho các bên thứ ba này sẽ không nằm trong Chính sách bảo mật này và chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn và riêng tư của thông tin của bạn. Trước khi truy cập và cung cấp bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, bạn nên tìm hiểu các chính sách về quyền riêng tư (nếu có) của bên thứ ba chịu trách nhiệm về trang web đó và nên thực hiện các bước cần thiết để, theo quyết định của bạn, bảo vệ quyền riêng tư của thông tin của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng khác có thể được liên kết đến hoặc từ Ứng dụng và Trang web.

Bảo vệ thông tin


Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý, cần thiết để bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, xin lưu ý rằng dù có nỗ lực, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng và không có phương thức truyền dữ liệu nào có thể được bảo đảm chống lại mọi kỳ hành vi can thiệp hoặc lạm dụng. Do đó, mặc dù cố gắng hết sức, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật một cách tuyệt đối thông tin của bạn.

Xoá thông tin


Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân (như tên và email của bạn) và các thông tin khác được liên kết trực tiếp với tài khoản của bạn ngay sau khi nhận được yêu cầu xóa từ bạn qua email tới địa chỉ instorelist@coloralpha.com. Có thể sẽ cần xác minh danh tính của bạn.

Liện hệ với chúng tôi


Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Nhóm: Color Alpha
Địa chỉ: N58 Lê Văn Thiêm, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Email: instorelist@coloralpha.com

Ngày cập nhật: 19 tháng 4 năm 2020.