Điều khoản sử dụng


Trang web https://instorelist.com (gọi tắt là Trang web) và các Ứng dụng Instorelist bạn có thể tải về sử dụng từ Google Play và Apple Store (gọi tắt là Ứng dụng) là tài sản trí tuệ, dịch vụ cung cấp bởi ColorAlpha Team. Khi truy cập Trang web và sử dụng các Ứng dụng, bạn coi như đã hoàn toàn chấp nhận các quy định sử dụng nêu dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng này trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

Đăng ký tài khoản và đăng nhập


Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên Trang web hoặc Ứng dụng, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật. Khi chọn mật khẩu cho tài khoản, hãy chọn mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được. Sau khi đăng ký, bạn có trách nhiệm duy trì mật khẩu và không được tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ ai khác sử dụng cho bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi sẽ luôn coi mọi hoạt động đăng nhập, sử dụng dịch vụ dưới tên tài khoản của khách hàng là do chính khách hàng đó thực hiện và chịu trách nhiệm, bất kể là do người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc cho phép. Nếu bạn phát hiện ra bất kỳ người nào biết mật khẩu của bạn hoặc sử dụng mật khẩu của bạn để truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Trang web, Ứng dụng bạn cần thay đổi ngay mật khẩu hoặc liên hệ với chúng tôi nếu cần hỗ trợ.

Thu thập và sử dụng thông tin


Khi bạn truy cập và sử dụng Trang web hoặc sử dụng Ứng dụng, hệ thống có thể thu thập và lưu trữ thông tin như thống kê truy cập, thông tin cá nhân được bạn cung cấp khi đăng ký, v.v. Thông tin cá nhân được cung cấp bởi khách hàng bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cư trú, vv Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và phổ biến dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu của pháp luật hoặc tòa án.

Quy định nội dung và mục đích sử dụng dịch vụ


Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm vê nội dung đăng tải từ tài khoản của mình. Bạn đồng ý sử dụng Trang web và Ứng dụng trong phạm vi phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành, không đăng tải các nội dung vi phạm các điều sau:

  1. Vi phạm luật pháp và quy định của chính quyền nước sở tại.
  2. Buôn bán, trao đổi các hàng hoá bị pháp luật cấm.
  3. Vi phạm bản quyền, thương hiệu, sở hữu trí tuệ, tài sản cá nhân.
  4. Mang nội dung tục tĩu, kích động, phỉ báng.
  5. Cố tình gây nhiễu loạn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Trang web và Ứng dụng.

Loại trừ trách nhiệm


Chúng tôi có các biện pháp bảo mật cho Trang web và Ứng dụng được cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo vệ tuyệt đối Trang web, Ứng dụng khỏi các hành vi phá hoại hoặc vi rút máy tính. Chúng tôi cũng triển khai các biện pháp kỹ thuật và hành chính để đảm bảo nội dung do người dùng đưa lên Trang web và các Ứng dụng là tuân thủ pháp luật, trung thực và không ảnh hưởng đến cộng đồng cũng như cá nhân người khác. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối để các nội dung này tuân thủ quy định. Vì vậy, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM TUYỆT ĐÔI TÍNH TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC, TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA CÁC NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB, ỨNG DỤNG.

Chúng tôi sẽ định kỳ bổ sung, thay đổi, cải thiện hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên trang web này mà không cần thông báo trước. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào do việc sử dụng thông tin từ Trang web và Ứng dụng, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ nào về thông tin. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ và các thông tin cung cấp từ Trang web và ứng dụng. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào.

Nội dung Ứng dụng và Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc chứa thông tin do bên thứ ba cung cấp. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin được trích dẫn và nội dung, quyền riêng tư, bảo mật của các trang web được liên kết cũng như thiệt hại khi bạn sử dụng các trang web đó.

Liên hệ với chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến điều khoản sử dụng này, đề nghị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ:

Color Alpha. Team
Đại chỉ: N58 Phố Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Hà Nội
Email: hello@coloralpha.com

Cập nhật: 21 tháng tư năm 2020