Instorelist

Lên ý tưởng, lập danh sách, chia sẻ chuyến mua sắm!

Đi chợ với Instorelist
Đặt hàng với Instorelist

Dành cho nội trợ


Lên danh sách đi chợ không quên mua, chi tiêu hợp lý, chia sẻ bạn bè thêm vui

Gợi ý tưởng

Lấy ý tưởng thứ cần mua từ các món hàng từng mua của bạn hoặc bạn bè

Lập danh sách

Sắp xếp thứ cần mua tại mỗi cửa hàng, gian hàng và ước tính số tiền

Chia sẻ

Chia sẻ giá cả, nơi mua hàng hoá với bạn bè

Get  Instorelist on Google PlayGet Instorelist on App store

Đơn giản tuyệt vời


Dề dàng cho đi chợ hằng ngày với những công năng hữu dụng

Lịch sử

Tự động ghi lại các món hàng của bạn đã nhập vào danh sách để mua lại khi cần

Danh mục

Danh mục hàng hoá được chia sẻ từ bạn bè giúp bạn tham khảo giá cả, nơi mua

Thêm mục ...

Gợi ý thông minh thứ cần mua từ lịch sử của bạn và danh mục bạn bè chia sẻ

Instorelist cho cửa hàng

Tính tiền

Ước tính hoá đơn giúp bạn cân đối chi tiêu, tiết kiệm chi phí mua sắm

Hình ảnh

Lưu hình ảnh các món hàng để dễ dàng tìm mua

Đặt hàng

Tạo danh sách các món cần mua để gửi tới cửa hàng đặt hàng

Get  Instorelist on Google PlayGet Instorelist on App store